Hakkımızda

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü’ne bağlı olarak hizmet veren; bilimsel nitelikli, tarafsız, saygın bir kuruluş olan Ulusal Yazılım Sertifikasyon Merkezi (UYSM) 2007 yılında kurulmuştur.

UYSM’nin Kuruluş Amacı

  • Kuruluşların büyük maliyetlerle ürettikleri özel uygulama yazılımlarının ( magnetik/optik ortamda kayıtlı veya cihazlara gömülü olabilir) kolayca kopyalanarak izinsiz olarak kullanılabilmesi ve pazarda haksız rekabete yol açması sorunu; güvenilir bir üçüncü tarafın yazılım eseri sahibinin kimliğini tescil etmesi, eseri zaman damgalı olarak ve bütünlüyle sayısal ortamda saklaması; anlaşmazlık durumlarında saklanan kopyanın başvuru kaynağı olarak kullanılabilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

  • İşletmelerin satın aldıkları yazılımların bakım ve destek garantisini sağlamak için yazılımın kaynak kodunu üreticiden talep etmeleri ve bunun üretici açısından yarattığı telif hakkı sorunu; yazılımın kaynak kodların güvenilir üçüncü bir tarafta saklanarak, hukuki koşullar oluştuğunda satın alanlara kaynak kodlarının temin garantisi verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

  • Yazılım geliştirme süreçlerinin kalitesi ile yazılım ürünü kalitesinin belirlenmesi, ihalelerde ve yazılım geliştirme desteği verilirken yazılım kalite belgesine gerek duyulması, ulusal ve uluslararası düzeyde yazılım kalite belgesi verebilecek bilimsel ve tarafsız bir kurum ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

  • Birçok sektörde Türkiye’de ve yurt dışındaki büyük çaplı işletmelerin taşeronlaştırdığı yazılım ihtiyaçlarının karşılanmasında güven sorununa bağlı kaynak kodu talebi bulunmaktadır.

UYSM yazılım sektörünün tüm bu ihtiyaçlarını karşılamak ve mevcut sorunlara çözüm üretmek hedefleri ile teşkil edilmiştir.

UYSM’nin Faaliyet Alanları

  • Yazılım eserlerinin fikri mülkiyetinin korunması amacı ile güvenilir bir üçüncü taraf olarak yazılım eserlerinin zaman damgalı olarak ve bütünlüyle sayısal ortamda üst düzey güvenlik koşulları altında saklanması ve kaydının tutulması

  • Kayıt altına alınan yazılım eserlerine ilişkin analiz, raporlama ve sertifikalandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi

  • Hukuki süreçlerde merkezde saklanan yazılım eseri kopyasının başvuru kaynağı olarak kullanılabilmesine imkan sağlama

  • Kayıt altına alınan yazılım eserleri için; başvuru sahiplerinin üçüncü taraflarla yaptığı anlaşmalarda özel koşulların gerçekleşmesi halinde yazılım eserinin kaynak kodlarının temini güvencesinin sağlanması

  • Uluslararası akreditasyon merkezi niteliğinin elde edilmesi, ulusal yazılım kalitesi standartlarının geliştirilmesi, yazılım başarım ve uyumluluk testlerinin geliştirilmesi ve telif yönetimine etkinlik kazandırılması amaçlı AR-GE faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi

Bahsi geçen yazılım eserleri; bilgisayar uygulama yazılımları, mikrodenetleyici programları, gömülü sistem programları, PLC programları, sayısal ortamda tutulan veriler, ağ üzerinde çalışan programlar ve veri tabanı uygulamaları gibi çok çeşitli elektronik ortamda yürütülebilir kodlar ve saklanan verilerden oluşmaktadır.